کارتن دوز بادی ای دی سی اس 19

مدل طول منگنه ضخامت منگنه پهنای منگنه تاج منگنه نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
Pneumatic Carton Stapler 19-ADCS 15 - 18 mm 0.9 mm 2.3 mm 34.7 mm Glued Strip 2.13 kg 342*115*220 (mm) 100 pcs 4.9 - 7.0 kg/cm2