کارتن دوز دستی اچ بی 3515

مدل طول منگنه ضخامت منگنه پهنای منگنه تاج منگنه نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت
Manual Carton Stapler HB3515 15 mm 0.9 mm 2.3 mm 34.7 mm Glued Strip 2.15 kg 360*115*220 (mm) 100 pcs