میخ کوب بادی نواری سی ان 130

مدل طول میخ ضخامت میخ تاج میخ نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
CN130 5 1/8 Coil Nailer 75 - 130 mm 3.1 - 3.8 mm 6.5 - 7.5 mm Wire 6.3 kg 370*165*479 (mm) 120 - 225 pcs 7.0 - 8.4 kg/cm2