میخ کوب بادی نواری سی ان 55

مدل طول میخ ضخامت میخ تاج میخ نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
CN55 2 1/4 Coil Nailer 25 - 57 mm 2.1 - 2.3 mm 5.0 - 5.7 mm Wire 2.75 kg 270*131*283(mm) 300-400 pcs 4.9 - 7.0 kg/cm2