میخ کوب بادی نواری سی ان 70 بی

مدل طول میخ ضخامت میخ تاج میخ نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
CN55B 2 3/4 Coil Nailer 45 - 70 mm 2.5 - 2.9 mm 5.7 - 7.0 mm Wire 3.8 kg 336*143*318 (mm) 225-300 pcs 4.9 - 7.0 kg/cm2