میخ کوب بادی نواری سی ان 80 بی

مدل طول میخ ضخامت میخ تاج میخ نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
CN80B 2 3/4 Coil Nailer 50 - 83 mm 2.5 - 3.3 mm 6.0 - 7.5 mm Wire 4 kg 347*137*348 (mm) 300 pcs 4.9 - 7.0 kg/cm2