میخ کوب بادی نواری سی ان 90

مدل طول میخ ضخامت میخ تاج میخ نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
CN90 3 1/2 Coil Nailer 45 - 90 mm 2.5 - 3.3 mm 5.5 - 7.7 mm Wire 4.2 kg 270*131*283 (mm) 300-350 pcs 4.9 - 7.0 kg/cm2