میخ کوب بادی اف 50 جی

مدل طول میخ ضخامت میخ تاج میخ نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
F50G 2 Brad Nailer 10 - 50 mm 1.0 mm 1.25 mm Glued Strip 1.48 kg 248*67*224 (mm) 100 pcs 4.0 - 7.0 kg/cm2