میخ کوب بادی اس تی 64ای

مدل طول میخ ضخامت میخ تاج میخ نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
ST64A Concrete T Nailer 18 - 32 mm 2.2 mm 6.7 mm Glued Strip 3.0 kg 318*95*267 (mm) 50 pcs 4.0 - 7.0 kg/cm2