میخ کوب بادی تی 50 ام ای

مدل طول میخ ضخامت میخ تاج میخ نوع تغذیه وزن ابعاد ظرفیت فشار هوا
T50MA 2 Brad Nailer 15 - 50 mm 1.4 mm 1.6 mm Glued Strip 2.44 kg 312*78*257 (mm) 100 pcs 4.0 - 7.0 kg/cm2