آموزشی

خط تولید سوزن منگنه

جهت آشنایی شما عزیزان با روند تولید سوزن منگنه، در این ویدیو  که در یکی از کارخانه خارج از کشور تصویر برداری شده نحوه عملکرد دستگاه تولید میخ منگنه به نمایش گذاشته می‌شود.